מאמרים בנושא אנרגיית ההיתוך בעברית

מחקר תחזית ההיצע והביקוש של אנרגיה חליפית לשנת 2050 מי ניסה לרצוח את תהליך ההיתוך? מאמרים על ידי פט בון וטום תמרקין דבר העם האמריקאי והעם הישראלי לעולם עצמאות העולם בתחום האנרגיה בהתבסס על ארה”ב וישראל שקיעתה של אמריקה – להפוך את הקערה על פיה מכתב למיט רומני החוק להנדסת ייצור אנרגיית היתוך מגנטי 1980